Drodzy Użytkownicy, w związku z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami przedłużamy nabór NAKRĘĆ SIĘ NA FILM! Dzięki modyfikacji serwisu, która usprawni proces aplikowania do naboru, na Wasze zgłoszenia czekamy do 20 lutego!

WIĘCEJ

Nabory ciągłe

Tutaj znajdziesz aktualnie otwarte kategorie naborów ciągłych, do których możesz zgłosić swój projekt. Nie musisz się spieszyć. W tym trybie zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok, a nadesłane projekty weryfikujemy co kwartał.


Co trzeba
przygotować?

W ramach pierwszego etapu zgłoszony projekt powinien zawierać:
  • logline
  • streszczenie (1-3 strony zwięzłego zarysu pierwszego sezonu serialu) oraz opis najważniejszych bohaterów (maks. 1 strona) w jednym pliku, interlinia: 1,0
  • pierwsze trzy strony scenariusza (bez strony tytułowej)
wszystkie dokumenty zapisane w formacie PDF.

Drugi etap to rozwinięcie koncepcji. Autorzy najlepszych pomysłów zostaną poproszeni o przesłanie pełnego scenariusza jednego odcinka serialu w terminie 60 dni od zakończenia weryfikacji zgłoszeń, za pomocą formularza dostępnego na stronie.