Q&A

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania. Jeśli wciąż macie wątpliwości, skontaktujcie się z nami: info@tvndiscoverytalents.pl.

 • Chcę zgłosić swój udział w jednej z kategorii w naborze ciągłym. Jakie dokumenty przesłać?

  Zgłoszenia

  Jeśli nabór dotyczy serialu, pomysł zgłoszony do pierwszego etapu powinien zawierać następujące elementy:

  a. logline (zwięzłe zdanie przedstawiające charakter i tematykę koncepcji)
  b. streszczenie (1-3 strony zwięzłego zarysu pierwszego sezonu serialu) oraz opis najważniejszych bohaterów (maks. 1 strona) w jednym pliku, interlinia: 1,0
  c. trzy pierwsze strony scenariusza (bez strony tytułowej)
  d. zapis w formacie PDF.

 • Chcę zgłosić swój udział w naborze specjalnym. Co powinienem zrobić?

  Zgłoszenia

  By zgłosić swój udział w naborze specjalnym wejdź w zakładkę poświęconą danemu naborowi – znajdziesz tam szczegółowe zasady naboru oraz odnośniki do formularza zgłoszeniowego, przez który będziesz mógł się zgłosić. Pamiętaj – by to zrobić musisz najpierw założyć konto w serwisie.

 • Chciałbym wziąć udział w warsztatach. Jak się zgłosić?

  Zgłoszenia

  Listę nadchodzących wydarzeń znajdziesz w zakładce WARSZTAT. Przy każdym z nich precyzujemy sposób zapisu. Pamiętaj, że nie wszystkie warsztaty są publicznie dostępne, niektóre organizowane są wyłącznie dla uczestników drugiego etapu weryfikacji zgłoszeń do TVN DISCOVERY TALENTS. Jeszcze jeden powód by się do nas zgłosić :) Pamiętaj też, że warsztaty zwykle mają limit miejsc, warto nas obserwować i nie zwlekać.

 • Czym różnią się nabory specjalne od naborów ciągłych?

  Zgłoszenia

  Nabory specjalne organizowane są na zamówienie anten telewizyjnych TVN DISCOVERY POLSKA i platform internetowych takich jak PLAYER.PL. Ponieważ ich celem jest szybka realizacja pożądanej treści, mają ściśle określone ramy czasowe. Nabór ciągły natomiast trwa cały rok, przy czym co kwartał zamykamy sesję i dokonujemy weryfikacji nadesłanych projektów.

 • Co z prawami autorskimi do zgłoszonych projektów?

  Zgłoszenia

  Żebyśmy mogli przyjąć zgłoszenia oraz poddać je pod decyzję panelu jurorskiego (tj. przeczytać, przesłać jurorom, zapisać w bazie) musimy zgodnie z prawem mieć na to zgodę Autora. Zatem zgłaszając się do TVN DISCOVERY TALENTS Autor pomysłu upoważnia  Administratora Serwisu do korzystania z materiałów, danych lub informacji w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:

  a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
  jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz
  danych, oraz archiwizacji w archiwum Serwis

  Te zapisy nie oznaczają, że zyskujemy prawo do realizacji Waszych pomysłów bez Waszej zgody. W sytuacji, gdy projekt zostanie wybrany do realizacji kwestia praw autorskich zostanie uregulowana za pomocą indywidualnej umowy z Autorem.

 • Zgłosiłem się do jednego z naborów. Kiedy otrzymam informację o wynikach?

  Wyniki

  Maksymalnie po upływie trzydziestu dni od czasu zamknięcia naboru autorzy koncepcji zakwalifikowanych do drugiego etapu otrzymają mailowe powiadomienia. Nabory ciągłe zamykamy raz na kwartał, nabory specjalne – w zależności od zamówienia.

 • Chcę zgłosić swój udział w jednej z kategorii w naborze ciągłym. Jakie dokumenty przesłać?

  Zgłoszenia

  Jeśli nabór dotyczy serialu, pomysł zgłoszony do pierwszego etapu powinien zawierać następujące elementy:

  a. logline (zwięzłe zdanie przedstawiające charakter i tematykę koncepcji)
  b. streszczenie (1-3 strony zwięzłego zarysu pierwszego sezonu serialu) oraz opis najważniejszych bohaterów (maks. 1 strona) w jednym pliku, interlinia: 1,0
  c. trzy pierwsze strony scenariusza (bez strony tytułowej)
  d. zapis w formacie PDF.

 • Chcę zgłosić swój udział w naborze specjalnym. Co powinienem zrobić?

  Zgłoszenia

  By zgłosić swój udział w naborze specjalnym wejdź w zakładkę poświęconą danemu naborowi – znajdziesz tam szczegółowe zasady naboru oraz odnośniki do formularza zgłoszeniowego, przez który będziesz mógł się zgłosić. Pamiętaj – by to zrobić musisz najpierw założyć konto w serwisie.

 • Chciałbym wziąć udział w warsztatach. Jak się zgłosić?

  Zgłoszenia

  Listę nadchodzących wydarzeń znajdziesz w zakładce WARSZTAT. Przy każdym z nich precyzujemy sposób zapisu. Pamiętaj, że nie wszystkie warsztaty są publicznie dostępne, niektóre organizowane są wyłącznie dla uczestników drugiego etapu weryfikacji zgłoszeń do TVN DISCOVERY TALENTS. Jeszcze jeden powód by się do nas zgłosić :) Pamiętaj też, że warsztaty zwykle mają limit miejsc, warto nas obserwować i nie zwlekać.

 • Czym różnią się nabory specjalne od naborów ciągłych?

  Zgłoszenia

  Nabory specjalne organizowane są na zamówienie anten telewizyjnych TVN DISCOVERY POLSKA i platform internetowych takich jak PLAYER.PL. Ponieważ ich celem jest szybka realizacja pożądanej treści, mają ściśle określone ramy czasowe. Nabór ciągły natomiast trwa cały rok, przy czym co kwartał zamykamy sesję i dokonujemy weryfikacji nadesłanych projektów.

 • Co z prawami autorskimi do zgłoszonych projektów?

  Zgłoszenia

  Żebyśmy mogli przyjąć zgłoszenia oraz poddać je pod decyzję panelu jurorskiego (tj. przeczytać, przesłać jurorom, zapisać w bazie) musimy zgodnie z prawem mieć na to zgodę Autora. Zatem zgłaszając się do TVN DISCOVERY TALENTS Autor pomysłu upoważnia  Administratora Serwisu do korzystania z materiałów, danych lub informacji w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:

  a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

  b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na
  jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz
  danych, oraz archiwizacji w archiwum Serwis

  Te zapisy nie oznaczają, że zyskujemy prawo do realizacji Waszych pomysłów bez Waszej zgody. W sytuacji, gdy projekt zostanie wybrany do realizacji kwestia praw autorskich zostanie uregulowana za pomocą indywidualnej umowy z Autorem.

 • Zgłosiłem się do jednego z naborów. Kiedy otrzymam informację o wynikach?

  Wyniki

  Maksymalnie po upływie trzydziestu dni od czasu zamknięcia naboru autorzy koncepcji zakwalifikowanych do drugiego etapu otrzymają mailowe powiadomienia. Nabory ciągłe zamykamy raz na kwartał, nabory specjalne – w zależności od zamówienia.